Umowa d. Polbank EFG prawomocnie nieważna

4 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Roman Dziczek; I ACa 490/22) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2021 (SSA Bożena Chłopecka; I C 1988/20 wcześniejsza sygnatura II C 1178/17) co do nieważności umowy z kwietnia 2007 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych rad kredytu. Jednocześnie sąd uwzględnił zarzut zatrzymania postawiony przez bank i uznał że odsetki za opóźnienie od dochodzonego roszczenia należały by się dopiero od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, ale ponieważ bank podniósł zarzut zatrzymania, to w tej sytuacji odsetki w ogóle są nienależne.

Sprawa trwała 57 miesięcy w pierwszej instancji i 10 miesięcy w drugiej.

Wyrok jest prawomocny, stronom przysługuje skarga kasacyjna.
Sprawę prowadził adwokat dr Jacek Czabański.