Umowa d. Polbank EFG nieważna

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska -Głowacka) w sprawie o sygn. akt I C 1026/20:
I. stwierdza nieważność umowy kredytu indeksowanego do kursu CHF (d. EFG Eurobank Ergasias) zawartej w październiku 2007 r.
II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę ponad 40 tys. PLN i ponad 15 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty
III. Oddala powództwo w zakresie (w zakresie rat wpłaconych powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu)
IV. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawić do wyliczenia referendarzowi sądowemu.
Sad uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów wpłacone raty kapitałowo-odsetkowe opowiadając się tym samym za teorią dwóch kondykcji. Sąd uznał jednak, iż część roszczenia powoda uległo przedawnieniu z uwagi na 10 letni okres przedawnienia. W tym zakresie Kancelaria wniesie oczywiście apelację mając na względzie aktualną linię orzeczniczą w zakresie przedawnienia.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.