Umowa d. Polbank EFG nieważna

11 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 3047/18), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna. Sąd zasądził zwrot wszystkich dotychczas zapłaconych i żądanych przez kredytobiorców kwot (94.048,67 PLN oraz 68.270,27 CHF) wraz z odsetkami oraz zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.
Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na dowolność w kształtowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorców. Zdaniem Sądu pozbawienie umowy klauzul przeliczeniowych prowadzi do wniosku, że umowa nie przewiduje sposobu spełnienia świadczenia, a tym samym jest sprzeczna z naturą stosunku umownego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka, r. pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Anna Bielecki.