Umowa d. Polbank EFG nieważna

13 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 3046/18, w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. wydał wyrok, w którym:
1. ustalił, że umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z Polbank EFG jest nieważna;
2. zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 188 tys. PLN tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września 2018 r.
3. zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów procesu.
Sąd krótko uzasadniając wyrok stwierdził, że podziela argumentację pozwu. Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank poprzez jednostronne wyznaczanie kursów w swoich tabelach mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański i adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny.