Umowa d. Polbank EFG nieważna

12 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka), sygn. I C 1416/19 w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z czerwca 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 87.445,48 PLN oraz 3.639,79 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Sąd opowiedział się za teorią dwóch kondykcji i zasądził całość dochodzonego przez kredytobiorcę roszczenia. Dodatkowo Sąd podkreślił, iż nie miało znaczenia, iż kredytobiorca wykonywał zawód wymagający wiedzy ekonomicznej, ponieważ bank powinien zawsze poinformować kredytobiorcę o danym produkcie w sposób pełny i rzetelny.
Sąd uznał, że kredytobiorca wygrał proces w całości, a całościowe wyliczenie kosztów procesu pozostawił do wyliczenia referendarzowi sądowemu.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki.