Umowa d. Polbank EFG nieważna

21 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Karol Smaga, IV C 2974/20) wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z sierpnia 2008 r. na 1 mln zł. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot zapłaconych do tej pory rat kredytu w wysokości ok. 200 tys. zł i 140 tys. CHF z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zwrot tej kwoty nastąpi za jednoczesnym zwrotem bankowi kwoty wypłaconego kredytu.

Sąd oddalił jednocześnie roszczenie o odsetki za opóźnienie od dochodzonych kwot za okres przed złożeniem przez kredytobiorcę oświadczenia o akceptacji upadku umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.