Umowa d. Polbank EFG nieważna

29 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 609/21; SSA Ryszard Sarnowicz) podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 5 maja 2021 r. (XXV C 407/19; SSR del. Zabłocki Stanisław) co do nieważności umowy d. Polbank EFG z września 2008 r. i zasądzenia zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Wyrok apelacyjny zmienił wyłącznie okres, za który zostały zasądzone odsetki ustawowe za opóźnienie, przyjmując że należą się one dopiero od oświadczenia kredytobiorcy o zgodzie na nieważność umowy.

Sprawę prowadziła Kancelaria Czabański Wolna-Sroka sp.p.