Umowa d. Polbank EFG nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 listopada 2021 r. (SSR del Agnieszka Kossowska, sygn. akt XXVIII C 3545/21) ustalił, że:
I. umowa kredytu hipotecznego z dnia 21 stycznia 2008r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (obecnie Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu) jest nieważna;.
II. zasądził od banku zwrot zapłaconych kwot w wysokości 158 330,66 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od dnia 2 września 2017r. do dnia zapłaty;
III. obciążył bank kosztami procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios