Umowa d. Polbank EFG nieważna

9 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Krekora; XXVIII C 117/21), wydał wyrok. w którym:
I ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z czerwca 2007 r. zawarta z dawnym EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna,
II zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 63 555,32 zł oraz kwotę 63 731,98 CHF za jednoczesnym zaoferowaniem lub zabezpieczeniem zwrotu przez powodów na rzecz pozwanego kwoty 390 450 zł,
III zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 11 834 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka.