Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

W dniu 15 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (SSR del. Stanisław Zabłocki) w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu (sygn. akt XXV C 234/19) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym ustalił, że umowa kredytu indeksowanego ze stycznia 2008 r. jest nieważna. Dodatkowo sąd zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonej kwoty tj. 48.308,16 PLN oraz 174.326,72 CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka.