Dwa wyroki: umowy d. Polbank EFG są nieważne

Kolejne dwa korzystne wyroki w dniu 24 czerwca 2021 r.
1.
W dniu 24 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (w składzie SSO Krystyna Stawecka) w sprawie zarejestrowanej pod sygn. XXV C 2795/18 wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF (d. EFG Eurobank Ergasias) zawarta w czerwcu 2008 r. jest nieważna.
II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 491.617,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od czerwca 2018 r.
III. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11.834 PLN.
Ustne motywy rozstrzygnięcia:
Postanowienia spornej umowy mają charakter abuzywny. Umowa była zawarta na wzorze umownym, nienegocjowalnym. Umowa w sposób rażący narusza dobre obyczaje oraz interesy powodów.
W zawartej umowie brak jest równości stron.
Zdaniem Sądu, po wyeliminowaniu bezskutecznych klauzul indeksacyjnych kredyt jest de facto kredytem złotowym, jednakże nie jest możliwe kontynuowanie bytu prawnego takiej umowy z uwzględnieniem wadliwej stawki LIBOR.
Ponadto umowa jest sprzeczna z Prawem Bankowym, ponieważ nie określa w jasny sposób przedmiotu świadczenia. Powodowie zaciągając kredyt w złotówkach nie wiedzieli ile mają oddać.
Umowa jest zatem nieważna z art. 58 kc w związku z art. 385 kc i 353(1) kc.
Jeśli zaś chodzi o konsekwencje nieważności Umowy Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.
Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka. Wyrok jest nieprawomocny.
2.
W dniu 24 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny (w składzie SSO Krystyna Stawecka) w sprawie zarejestrowanej pod sygn. XXV C 2790/18 wydał wyrok, w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do kursu CHF (d. EFG Eurobank Ergasias) zawarta w listopadzie 2007 r. jest nieważna.
II. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 185.480,74 PLN oraz 80.266,92 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od maja 2018 r.
III. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w wysokości 11.834 PLN.
Ustne motywy rozstrzygnięcia:
Postanowienia spornej umowy mają charakter abuzywny. Umowa była zawarta na wzorze umownym, nienegocjowalnym. Umowa w sposób rażący narusza dobre obyczaje oraz interesy powodów.
W zawartej umowie brak jest równości stron.
Zdaniem Sądu, po wyeliminowaniu bezskutecznych klauzul indeksacyjnych kredyt jest de facto kredytem złotowym, jednakże nie jest możliwe kontynuowanie bytu prawnego takiej umowy z uwzględnieniem wadliwej stawki LIBOR.
Ponadto umowa jest sprzeczna z Prawem Bankowym, ponieważ nie określa w jasny sposób przedmiotu świadczenia. Powodowie zaciągając kredyt w złotówkach nie wiedzieli ile mają oddać.
Umowa jest zatem nieważna z art. 58 kc w związku z art. 385 kc i 353(1) kc.
Jeśli zaś chodzi o konsekwencje nieważności Umowy Sąd zastosował teorię dwóch kondykcji.
Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny.