Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

W dniu 1 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 3051/18), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z maja 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna.
Sąd zasądził zwrot dotychczas zapłaconych i żądanych przez kredytobiorców wraz z odsetkami oraz zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.
Sąd krótko uzasadniając wyrok stwierdził, że podziela argumentację pozwu. Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank poprzez jednostronne wyznaczanie kursów w swoich tabelach mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Jacek Czabański