Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

W dniu 25 maja 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 3048/18), w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Raiffeisen Bank International A.G. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z sierpnia 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. jest nieważna.
Sąd zasądził zwrot dotychczas zapłaconych i żądanych przez kredytobiorców wraz z odsetkami oraz zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.
W ustnych motywach Sąd podzielił argumentację strony powodowej dotyczącą nieważności umowy. Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank poprzez jednostronne wyznaczanie kursów w swoich tabelach mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy.
Zdaniem Sądu pozbawienie umowy klauzul przeliczeniowych prowadzi do wniosku, że umowa nie przewiduje sposobu spełnienia świadczenia, a tym samym jest sprzeczna z naturą stosunku umownego. Sąd uznał umową za sprzeczną z art. 69 prawa bankowego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. adw. Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios