Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

16.11.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXV C 2903/18; SSR del. Michał Jakubowski) ogłosił wyrok w sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.
Sąd ustalił, że umowa kredytowa nr 200802HL… zawarta 5 marca 2008 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna.
Sąd jednocześnie oddalił powództwo o zapłatę.
Sąd stwierdził, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna przede wszystkim ze względu na:
1) nieoznaczoność świadczenia;
2) abuzywność poszczególnych postanowień umowy;
3) niewłaściwe poinformowanie powodów przez pozwanego o ryzyku związanym z ekonomicznymi konsekwencjami umowy.
Co do oddalenia powództwa o zapłatę, Sąd jedynie lakonicznie stwierdził, że jest zwolennikiem teorii salda, a skoro strona powodowa otrzymała więcej od pozwanego, niż dotychczas powodowie zapłacili z tytułu spłaty przedmiotowego kredytu, to roszczenie o zapłatę jest bezzasadne.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.