Umowa d. Polbank EFG jest nieważna

Wyrokiem z dnia 20 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz) w sprawie o sygn. akt XXV C 2698/18 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias z dnia 20 sierpnia 2008 r. jest nieważna!
Sąd uznał za abuzywne postanowienia dotyczące indeksacji kredytu, tj. § 7 ust. 4 Regulaminu i § 9 ust. 2 Regulaminu. Zdaniem Sądu po ich wyeliminowaniu z umowy powstaje luka, przy czym nie ma możliwości jej wypełnienia, a zatem umowa nie może być kontynuowana i należało ją uznać za nieważną. Wskazane postanowienia zdaniem Sądu nie wiązały powoda już od chwili zawarcia umowy. Sąd zastosował teorię salda i oddalił roszczenie o zapłatę.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adwokat Dominika Helios oraz adwokat Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy