Umowa d. Polbank EFG bez indeksacji

18 maja 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal, XXV C 2764/18) uznał, że umowa kredytu d. Polbank EFG z 2008 r. na kwotę 1,1 mln zł na zakup lokalu mieszkalnego w Gdyni jest co prawda ważna, ale zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne.

W rezultacie ustalił, że określone postanowienia indeksacyjne są bezskuteczne wobec kredytobiorcy. Tym samym aktualne saldo zadłużenia powinno wynosić nie ok. 1,8 mln. zł jak twierdził bank, lecz ok. 930 tys. zł. Ponadto bank zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaconych rat kredytu w wysokości ponad 300 tys. zł. (zgodnie z opinią biegłego).

Wobec oddalenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy, sąd zniósł koszty postępowania pomiędzy stronami.

Wyrok jest nieprawomocny. Kredytobiorcę reprezentował adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Anna Wolna-Sroka.