Umowa d. Noble Bank nieważna

Nieważność umowy przy całkowitej spłacie kredytu, nieuznanie zarzutu zatrzymania złożonego przez bank.
Wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie XXV C 2353/17 (SSO Monika Włodarczyk):
I. zasądził przesłankowo tytułem nieważności umowy Noble Bank S.A. z maja 2007 r.
od pozwanego na rzecz powodów kwotę 1.426.632,30 PLN oraz 1.916,57 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od listopada 2017 r. do dnia zapłaty
II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 13.768 PLN
Sąd podzielił stanowisko powodów niemal w całości, uznając że umowa jest sprzeczna z prawem, głównie poprzez możliwość dowolnego kształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy przez bank. Ponadto klauzule indeksacyjne stanowią również postanowienia nieuczciwe, które muszą być wyeliminowane z umowy, zaś po ich eliminacji umowa nie może być dalej wykonywana i musi być uznana za nieważną.
W niniejszej sprawie dodatkową osią sporu była kwestia statusu konsumenta. We wniosku kredytowym zostało bowiem wskazane, że kredytowana nieruchomość miała zostać przekazana na wynajem. W toku procesu zostało jednak wykazane, że wskazana wzmianka została dodana przez doradcę kredytowego w celu zwiększenia zdolności kredytowej powodów, którzy bez takowej wzmianki nie mieliby zdolności kredytowej nawet na kredyt powiązany z kursem CHF, a kredyt w rzeczywistości został przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych powodów. Niezależnie jednak od powyższego nawet gdyby uznać, że kredytowana nieruchomość została przeznaczona na cele inwestycyjne, to i tak zgodnie z orzecznictwem TSUE tego typu okoliczność nie pozbawia konsumenta ochrony.
Sąd nie uznał zarzutu zatrzymania podniesionego przez bank, ponieważ wszystkie należności zostały spłacone, a powód dochodził nadwyżki ponad kwotę faktycznie wypłaconego kredytu.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.