Umowa d. Kredyt Banku zawiera nieuczciwe postanowienia indeksacyjne, ale można zastosować kurs średni NBP

18 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Zbigniew Woźniak; XII C 2072/18) rozpoznając sprawę po uchyleniu wcześniejszego wyroku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, zgodnie z jego wytycznymi dokonał przeliczenia kredytu wg kursu średniego NBP i zasądził zwrot różnicy na rzecz powodów; Sąd nie dał się przekonać, że nie jest związany stanowiskiem SA co do skutków nieuczciwości klauzul indeksacyjnych, choć w międzyczasie zapadł wyrok TSUE w sprawie p. Dziubak zakazujący takiego podstawienia. Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.