Umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną w 12 miesięcy

28 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Niewiadomski; XXVIII C 14166/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta w dniu (…) sierpnia 2007 r. przez powodów z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie łącznie na rzecz powodów (…) kwotę ponad 252 tys. PLN, jednakże uwzględnił zarzut zatrzymania do czasu zaoferowania zwrotu udzielonego świadczenia w wysokości 300 tys. PLN.

Zdaniem Sądu umowa jest nieważna z uwagi na to, że zawiera ona szereg postanowień abuzywnych, które nie mogą być zastąpione jakimikolwiek innymi regulacjami prawnymi.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 12 miesięcy.