Umowa d. Kredyt Banku ponownie uznana za nieważną

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym 8 lipca 2024 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (I C 637/23; SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska) ponownie uznał umowę d. Kredyt Banku z września 2008 r. za nieważną – tak jak to zrobił w wyroku z 20 listopada 2020 r. (I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17), który następnie został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 7 kwietnia 2022 r. (I ACa 148/21; SSA Andrzej Połata). Sąd Apelacyjny kierował się przy tym możliwością utrzymania umowy w mocy w oparciu o inny kurs do waloryzacji. Na decyzję o uchyleniu wyroku powodowie złożyli zażalenie do Sądu Najwyższego, domagajac się aby Sąd Apelacyjny rozpoznał sprawę co do istoty, ale nie przyniosło to rezultatu.

Teraz Sąd Okręgowy ponownie uznał umowę za nieważną, ale zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot nadwyżki ponad wypłaconą kwotę kredytu, uznając zarzut potrącenia podniesiony przez bank.

Postępowanie toczy się już 7 lat, co pokazuje jak nieskuteczna jest wciąż ochrona konsumenta w Polsce.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i r.pr. Kamila Puńko.