Umowa d. Kredyt Bank nieważna

20 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Magdalena Sobczak-Chrzanowska, I C 685/20, wcześniejsza sygn. I C 385/17 w SR dla Wrocławia-Śródmieścia)
1) ustala, że umowa kredytu Esktralokum d. Kredyt Banku (obecnie Santander Bank Polska) z września 2008 r. na kwotę 400 tys. zł. jest nieważna,
2) zasądza od pozwanego łącznie na rzecz kredytobiorców zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości ok. 300 tys. zł wraz z odsetkami,
Tytułem uzasadnienia Sąd wskazał, że podzielił zarzut nieważności umowy przyjmując, że powodowie mieli interes prawny w kumulatywnym dochodzeniu ustalenia nieważności i zasądzenia nadpłaty. Samo zasądzenie nadpłaty nie uchroniłoby odpowiednio powodów i nie usunęłoby niepewności co do losów umowy, a więc nadal istniałby stan niepewności prawnej między powodami a bankiem. Nie było także podstaw, aby rozdzielać żądanie ustalenia i zapłaty na dwa odrębne postępowania, ponieważ byłoby to ekonomicznie nieuzasadnione. Tylko wyrok ustalający nieważność i zasądzający nadpłatę definitywnie kończy spór między stronami. Sąd podzielił argument, że umowa Ekstralokum jest sprzeczna z art. 69 ustawy- Prawo bankowe, ponieważ zawarte w niej klauzule indeksacyjne skutkują nieuzasadnioną przewagą banku w kształtowaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Bank poprzez odesłanie do tabel kursowych, mógł na ich podstawie nie tylko określić początkowe zobowiązanie kredytobiorców, ale i wysokość należnych rat, co Sąd uważa za niedopuszczalne. Z pewnością konsument rozważny i ostrożny nie zdecydowałby się na zawarcie umowy, które wystawia go na nieograniczone ryzyko. Klauzul indeksacyjnych nie da się w żaden sposób zastąpić w umowie, więc skutkiem jest nieważność całej umowy.
Sąd sprzeciwił się zastosowaniu tzw. teorii salda wskazując, że na skutek nieważności mamy dwa stosunki zobowiązaniowe i nie ma podstaw do ich automatycznego rozliczenia. Jeśli bank będzie chciał wystąpić z roszczeniem przeciwko kredytobiorcom, to będzie mógł to zrobić.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański.