Umowa d. Kredyt Bank EKSTRALOKUM nieważna

1 czerwca 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (SSO Jolanta Malik, XII C 704/18) wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska (d. Kredyt Bank):
1) Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego EKSTRALOKUM z sierpnia 2007 r. na kwotę 950 tys. zł. jest nieważna
2) i zasądził zwrot zapłaconych przez kredytobiorców rat kredytu w wysokości ponad 730 tys. zł wraz z odsetkami za czas procesu.

Ponieważ umowa jest nieważna, to kredytobiorcy nie są winni bankowi aktualnie ok. 1,6 mln zł jak twierdził bank na podstawie umowy. Sąd stwierdził, że zwrot świadczeń między kredytobiorcą a bankiem następuje zgodnie z zasadami bezpodstawnego wzbogacenia, odrzucając przy tym tzw. teorię salda. Jeśli więc bank stwierdzi, że przysługuje mu jakieś roszczenie wobec kredytobiorców (o zwrot kapitału), to może go dochodzić w odrębnym postępowaniu.

Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, że nie miał wątpliwości, że klauzule indeksacyjne są nieuczciwe i naruszające rażąco prawa i interesy konsumenta.Sąd doszedł do przekonania, że bez mechanizmu indeksacji, który jest niedozwolony, umowa nie może być dalej wykonywana, ponieważ nie da się określić kwoty zobowiązania (świadczenia głównego). Umowę więc trzeba uznać za nieważną. Sąd podkreślił, że nie widzi podstaw prawnych do uzupełnienia luki w umowie, powstałej na skutek wyeliminowania klauzul niedozwolonych, powołując się w tym zakresie na wyrok TSUE z 3.10.2019 r. Sąd podkreślił, że takie uzupełnienie jest możliwe wyłącznie w interesie konsumenta, a powodowie wskazywali na wolę unieważnienia umowy.

Sąd zasądził również zwrot kosztów procesu na rzecz kredytobiorców.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz r.pr. Kamila Puńko.