Umowa d. Getin Banku „odfrankowiona”

12 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Gal; XXV C 1238/18) wydał korzystny wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. (umowa dawnego Getin Bank S.A.), w którym:
-ustalił bezskuteczność klauzul indeksacyjnych;
-ustalił bezskuteczność klauzuli podwyższania salda z tytułu ubezpieczenia Dom BankAssurance;
-ustalił bezskuteczność zapisu Aneksu do umowy, na podstawie którego bank doliczył do salda kredytu kwotę ponad 14.000 PLN (4,95% salda kredytu) za zawarcie anesku umożliwiającego spłatę rat kredytu po kursie sprzedaży NBP;
-zasądził od banku na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 37.931,50 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 6 VI 2018 r.
W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że w jego ocenie umowa nie zawiera wad prawnych, które prowadzą do jej nieważności. Jednocześnie uznał ww. klauzule za nieuczciwe, przyjmując, że umowa może być dalej wykonywana indeksacji do CHF.
Sprawę prowadzili adwokat Jacek Czabański, adwokat Anna Wolna-Sroka i adwokat Fabian Orłowski.
Wyrok jest nieprawomocny.