Umowa d. Getin Banku nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z 22 marca 2023 r. (XXVIII C 7810/21; SSO Bartłomiej Biegański) ustalił nieważność umowy kredytu d. Getin Banku z lipca 2006 r. na kwotę ok. 200 tys. PLN. Sąd zasądził dochodzoną kwotę zwrotu rat spłat kredytu wraz z odsetkami za czas procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia podniesionego przez bank, uznając go za spóźniony.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawa od 2005 roku toczyła się w sądzie rejonowym, potem wskutek modyfikacji powództwa przeszła do sądu okręgowego. Łączny czas trwania postępowania w I instancji wyniósł 94 miesiące. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański a wcześniej adw. Jakub Ryzlak oraz adw. Maciej Zaborowski.