Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrokiem z 27 kwietnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 18455/22; SSO Bartłomiej Biegański) ustalił, że umowa kredytu d. Getin Banku z marca 2007 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot kwot zapłaconych bankowi w wysokości ok. 300 tys. zł i 80 tys. CHF z warunkiem, że bank może zatrzymać te kwoty do czasu zwrotu przez kredytobiorcę kwoty otrzymanej od banku w wykonaniu umowy w wysokości 622 tys. zł (kwota kredytu na umowie była wyższa o 15 tys. zł, ze względu na doliczenie przez bank różnych dodatkowych opłat i ubezpieczeń).

Sąd zasądził również odsetki za opóźnienie, ale dopiero od upływu 7 dni od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia o zgodzie na nieważność umowy, które nastąpiło na rozprawie tego samego dnia.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie w I instancji trwało 56 miesięcy (sprawa miała wcześniej inną sygnaturę).