Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (SSO Marcin Sumiński, sygn. I C 1343/15) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Getin Bank S.A. zawarta w czerwcu 2008 r. jest nieważna. Pomimo uchwały SN z 16.02.2021 r. (III CZP 11/20) Sąd zastosował teorię salda i oddalił roszczenie o zapłatę.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy oraz adwokat Maciej Zaborowski.