Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrokiem częściowym z dnia 1 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Kamil Gołaszewski, sygn. XXV C 3073/18) w sprawie z powództwa kredytobiorcy przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego Noble Bank S.A. zawarta w czerwcu 2006 r. jest nieważna.
Sprawa jest o tyle ciekawa, iż nie odbyła się tutaj ani jedna rozprawa, a Sąd wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym. Roszczenie o zapłatę zostanie rozstrzygnięte po uprawomocnieniu się wyroku częściowego.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.