Umowa d. Getin Bank nieważna

Wyrok na posiedzeniu niejawnym: Sąd Okręgowy w Warszawie 9 grudnia 2020 r. (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka; I C 1599/19) w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF z dnia 1 lutego 2008 roku zawarta przez (…) z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna i zasądza od Getin Noble Bank S.A. na rzecz (…) kwoty: 94.618,41 zł oraz 10.202,73 CHF (to jest wszystkie zapłacone kwoty przez kredytobiorcę) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 lipca 2016 roku do dnia zapłaty.
Sprawa pierwotnie toczyła się przed SR dla Warszawy-Woli (I C 3987/16).
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.