Umowa d. Getin Bank jest nieważna

15 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Monika Włodarczyk; sygn. IV C 2386/20, wcześniejsza XXV C 1407/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., w którym:
I. ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z Getin Bankiem z listopada 2006 r. jest nieważna.
II. zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz powodów łącznie kwotę 11.672,97 CHF – kwota ta wynika z porównania kwoty otrzymanej przez kredytobiorców z kwotą zapłaconą bankowi (tzw. teoria salda).
Sąd przychylił się do unieważnienia umowy kredytu ze względu na swobodę określania przez pozwanego zobowiązań powodów. Wskaźnik waloryzacji był ustalony tylko i wyłącznie przez pozwanego. Ponadto, Tabela kursów walut była ustalana bez zgody powodów. Wyeliminowanie klauzul indeksacyjnych spowodowałoby, że umowa w takim kształcie nigdy nie zostałaby zawarta przez strony, dlatego należało odrzucić roszczenie o ustalenie bezskuteczności określonych postanowień umowy.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.