Umowa d. GE Money Bank nieważna

Wyrokiem z dnia 3 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku (XV C 792/18; SSO Ewa Tamowicz):
• zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców solidarnie kwotę 225.687,52 PLN tytułem zwrotu wpłaconych rat kredytu;
• zasądził od banku na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Podstawą zasądzenia ww. kwoty stanowiła nieważność zawartej umowy.
W ustnych motywach wyroku Sąd wyjaśnił, że klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i jako takie stanowią klauzule niedozwolone. Ich eliminacja z umowy sprawia, że cała umowa jest nieważna, ponieważ w ocenie Sądu nie można jej dalej wykonywać, jak również Bank nigdy nie zawarłby umowy tej treści, tj. kredyt złotowy oprocentowany stawką opartą o LIBOR.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzili adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.