Umowa d. Bank Zachodni WBK nieważna

W dniu 16 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (II C 1726/19; SSO Barbara Pyz – Kędzierska) wydał wyrok w sprawie przeciwko Santander Bank Polska S.A., w którym:
I. stwierdził, że Umowa o kredyt dewizowy mieszkaniowy/ inwestorski z lipca 2007 r. zawarta z BZ WBK SA jest nieważna.
II. zasądził na rzecz powoda od Santander Bank Polska S.A. kwotę 383.565,71 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 lipca 2019 r. do dnia zapłaty.
III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie.
IV. zasądził od Santander Bank Polska S.A. na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził r.pr. Grzegorz Godzina oraz adw. J. Czabański.