Umowa BOŚ nieważna

Wyrokiem z 22 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Kiełek, II C 3016/20) ustalił, że umowa kredytu denominowanego Banku Ochrony Środowiska z czerwca 2005 r. jest nieważna i zasądził zwrot zapłaconych kwot w PLN i CHF.

Sąd stwierdził, że umowa nie określała wysokości kwoty jaka miała być wypłacona, a następnie zwrócona przez kredytobiorcę co jest sprzeczne z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, a umowa jest zatem nieważna. W efekcie należy się zwrot zapłaconych kwot przez kredytobiorcę. Podniesiony przez bank zarzut przedawnienia jest chybiony.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański.