Umowa Banku Millennium z 2006 r. nieważna

3 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Piotr Grenda; XXVIII C 9007/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny zawarta w listopadzie 2006 r. przez powodów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna; II. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę prawie 250 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po pouczeniu przez Sąd o świadomości skutków stwierdzenia nieważności do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 18 miesięcy.