Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

14 czerwca 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 2037/22; SSA Katarzyna Jakubowska-Pogorzelska) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 września 2022 r. (XXIV C 1181/15; SSO Monika Dominiak) co do nieważności umowy kredytu indeksowanego Banku Millennium z 2006 r. na kwotę 250 tys. zł i zasądzenia zwotu kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy przez kredytobiorców, z tym że zmniejszył tę kwotę, uwzględniając fakt dokonania przez kredytobiorców w odpowiedzi na pozew banku potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością banku o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. To oświadczenie o potrąceniu przedłożył bank w toku postępowania apelacyjnego.

Pomimo uwzględnienia potrącenia, Bank został obciążony kosztami postępowania apelacyjnego w całości.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.

Postępowanie w II instancji trwało 21 miesięcy, a łącznie 104 miesiące – pozew w tej sprawie został bowiem złożony 2 grudnia 2005 r.