Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

27 maja 2024 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Joanna Wisniewska-Sadomska; I ACa 1682/22) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 sierpnia 2022 r. (III C 64/20) i zasądził na rzecz kredytobiorcy dalsze odsetki ustawowe za opóźnienie od dochodzonych kwot za okres od 3 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. 

Sąd Okręgowy ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego zawartej we wrześniu 2006 r. i zasądził na rzecz kredytobiorcy dochodzone kwoty z odsetkami od dnia złożenia oświadczenia o zgodzie na nieważnośc umowy.

Przyjęta przez Sąd Apelacyjny data od której zasądzono kredytobiorcy odsetki za opóźnienie, to data złożenia modyfikacji powództwa, w której obok roszczenia o zapłatę podniesiono również roszczenie o ustalenie nieważności umowy. Pozew o zapłatę został złożony jeszcze w 2016 r.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sadu Najwyższego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski.

Postepowanie apelacyjne trwało 22 miesiące, a łączny czas całego postępowania to 91 miesięcy.