Umowa Banku Millennium prawomocnie nieważna

4 kwietnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (SSA Marcin Strobel; VI ACa 205/22) wydał wyrok, w którym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 4 stycznia 2022 r. (SSR del. Adam Mitkiewicz; XXV C 2501/19) co do nieważności umowy, z tym że oddalił roszczenie o zapłatę odsetek ustawowych za opóźnienie za czas przed złożeniem oświadczenia przez powodów o akceptacji nieważności umowy po pouczeniu przez Sąd Apelacyjny, to jest przed 24 marca 2023 r. Sąd uznał, że oświadczenia składane na wcześniejszych etapach postępowania nie były wystarczające.

Jednocześnie Sąd nie uwzględnił podniesionego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając że jest wątliwe czy przy umowie kredytu taki zarzut w ogóle może zostać podniesiony, jak również wskazując, że wierzytelność banku nie została wskazana w sposób precyzyjny.

Bank musi zwrócić koszty procesu kredytobiorcom w całości.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Postępowanie trwało 88 miesięcy, z czego 15 w postępowaniu apelacyjnym. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski i adw. Jakub Ryzlak.