Umowa Banku Millennium nieważna

29.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SO Agnieszka Rafałko; III C 511/18) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. (umowa z marca 2008 r.) w którym zasądził na rzecz kredytobiorców całość dochodzonego roszczenia tj. 279.831,16 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nieważności umowy.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 11.817,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
W niniejszej sprawie kredytobiorcy od samego początku spłacali kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich, a zatem Sąd zasądził całość dochodzonego roszczenia w tej walucie.
Finalne rozliczenia z bankiem po zakończeniu procesu będą o tyle ciekawe, że bank może wystąpić jedynie o zwrot kwoty wypłaconego kredytu w PLN, a kredytobiorcy otrzymają od banku zwrot wpłaconych do tej pory rat kapitałowo-odsetkowych w CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios.