Umowa Banku Millennium nieważna

W dniu 7 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SR del. Kamil Gołaszewski; XXV C 2185/20), wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millenium i ustalił, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz kredytobiorcy kwotę 22.543,15 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Jednocześnie Sąd oddalił roszczenie w PLN stosując tym samym teorię salda.
Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz naszego klienta całość kosztów zastępstwa procesowego.
We wskazanej sprawie pełnomocnik banku usilnie starał się przedłużyć postępowanie składając wszelkiego rodzaju nowe wnioski dowodowe już po zakreśleniu terminu przez Sąd do zajęcia ostatecznego stanowiska na piśmie przed wydaniem wyroku. Pełnomocnik banku złożył nawet wniosek o skierowanie pytań prejudycjalnych do TSUE. Z tego względu w sprawie zostały sporządzone 3 ostateczne stanowiska na piśmie przed wydaniem wyroku na posiedzeniu niejawnym.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka.