Umowa Banku Millennium nieważna

W dniu 24 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1472/20; SSO Mariusz Solka) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium w maju 2008 r. jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące.