Umowa Banku Millennium nieważna

3 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (III C 1844/20; SSO Mariusz Solka) wydał na posiedzeniu niejawnym wyrok, w którym ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego z czerwca 2005 r. oraz zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy zapłaconych rat kredytu. Odsetki za opóźnienie od dochodzonych kwot zostały zasądzone dopiero od złożenia na rozprawie 25 listopada 2022 r. oświadczenia kredytobiorcy o akceptacji nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji trwało 32 miesiące.