Uchylenie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

22 marca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga (SSO Anna Nisiobędzka; III C 325/22) wydał wyrok, w którym pozbawił w całości wykonalność bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez Santander Consumer Bank w 2013 r. w oparciu o umowę kredytu hipotecznego z lutego 2008 r.

Klient zgłosił się do Kancelarii dopiero na etapie trwającej egzekucji komorniczej.

Pozew przeciwegzekucyjny został złozony przez Kancelarię w 2017 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania komorniczego.

Postępowanie komornicze zostało zawieszone, a następnie długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie sprawy.

Ostatecznie sąd uznał, że umowa jest nieważna, a BTE zostało uchylone. Na rzecz kredytobiorcy zasądził zwrot kosztów procesu w wysokości 12.817 zł.

Wyrok nie jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański i radca prawny Jakub Strojewski. Postępowanie trwało 65 miesięcy.