Statystyki naszych wyroków

  • Wygrana (umowa nieważna): 673
  • Wygrana (kredyt bez indeksacji): 39
  • Przegrana przedsiębiorcy: 3
  • Przegrana konsumenta: 36
  • Przegrana (kurs średni NBP): 10
  • Inny: 17