Statystyki naszych wyroków

  • Wygrana (umowa nieważna): 371
  • Wygrana (kredyt bez indeksacji): 37
  • Przegrana przedsiębiorcy: 2
  • Przegrana konsumenta: 23
  • Przegrana (kurs średni NBP): 8
  • Inny: 12