Statystyki naszych wyroków

  • Wygrana (umowa nieważna): 479
  • Wygrana (kredyt bez indeksacji): 38
  • Przegrana przedsiębiorcy: 2
  • Przegrana konsumenta: 24
  • Przegrana (kurs średni NBP): 9
  • Inny: 12