Spłacony kredyt – umowa nieważna, kwoty do zwrotu. Wynajmowanie kilku mieszkań nie jest jeszcze działalnością gospodarczą

3 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 378/22; SSA Beata Kozłowska) wydał wyrok, w którym generalnie podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 stycznia 2022 r. (XXVIII C 3147/21; SSO Edyta Sornat-Unisk), w którym Sąd uznał umowę d. Polbank EFG z maja 2007 r. za nieważną i zasądził zwrot wszystkich kwot na rzecz kredytobiorcy z uwzględnieniem prawa zatrzymania banku co do kwoty kapitału. Jeszcze przed wytoczeniem powództwa kredyt został w całości spłacony przed terminem.

Sprawa była o tyle specyficzna, że ze względu na zmiany okoliczności życiowych, powodowie nigdy nie zamieszkali w zakupionej nieruchomości, tylko od początku ją wynajmowali, a w późniejszych latach nabyli za inne środki jeszcze inne nieruchomości, które również były przedmiotem najmu. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że tego typu działalność nie pozbawia powodów statusu konsumenta. Co ciekawe, w I instancji wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym na podstawie dokumentów, a powodowie zostali przesłuchani dopiero na rozprawie apelacyjnej.

Sąd uznał też, że odsetki od dochodzonej kwoty mogą być naliczane dopiero od dnia złożenia przez powodów oświadczenia o akceptacji upadku umowy, co nastąpiło na piśmie w toku I instancji.

Wyrok jest prawomocny, ale strony mogą złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki oraz adw. dr Jacek Czabański.

Postępowanie trwało 23 miesiące, z czego 14 w postępowaniu apelacyjnym.