Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 7 lutego 2020 r. (XXV C 257/18) stwierdził, że umowa d. Noble Bank jest co prawda ważna, ale mechanizm indeksacji jest w całości bezskuteczny (kredyt będzie zatem traktowany jako kredyt złotowy z oprocentowaniem LIBOR).

Sąd zasądził od Getin Noble Bank S.A. na rzecz kredytobiorców kwotę ponad 131 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 27 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd ustalił również w sentencji wyroku jakie konkretnie zapisy nie wiążą kredytobiorców na przyszłość. Dodatkowo Sąd ustalił, że cała treść Aneksu „MAX RATA” również nie obowiązuje kredytobiorców. Warto podkreślić, że za zawarcie wskazanego Aneksu bank doliczył kredytobiorcom do salda kredytu prowizję w wysokości 5,45 % ( ponad 20 tysięcy złotych).

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Jacek Czabański.