Sąd Okręgowy w Katowicach oddala powództwo Getin Noble Banku z wypowiedzianej umowy

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (SSO Izabella Knych, sygn. akt II C 693/20) oddalił powództwo główne Getin Noble Bank S.A. w restrukturyzacji (dotyczące wypowiedzianej umowy) przeciwko kredytobiorcy i zasądził ma rzecz banku kwotę 83 tys. PLN stanowiące rozliczenie kredytobiorcy w zakresie kwoty kapitału w związku z unieważnieniem umowy. Dodatkowo Sąd zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Wyrok jest prawomocny. Bank nie złożył apelacji.

Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.