Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium!

Kolejna wygrana przed SN!

Postanowieniem dnia 12 października 2022 r., w sprawie o sygn. akt I CSK 3784/22, Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej Banku Millennium od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lutego 2022 r., sygn. akt I ACa 529/21. Dodatkowo bank został obciążony kosztami zastępstwa procesowego postępowania kasacyjnego.

Umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium z kwietnia 2007 r. została ostatecznie uznana za nieważną!

Sprawę prowadziła adwokat Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.