Roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzględniony.

Prawomocny wyrok: roszczenie Getin Noble Banku o zwrot kwoty kredytu przedawnione, zarzut potrącenia nieuwzgledniony.
Wyrokiem z 19 października 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 549/20; SSA Ksenia Sobolewska-Filcek) zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 lutego 2020 r. (XXV C 195/16; SSR del. Michał Jakubowski). Sąd Okręgowy uznał, że umowa może być wykonywana dalej bez indeksacji kursem CHF. Sąd Apelacyjny uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot dochodzonych rat z odsetkami od wniesienia pozwu (luty 2016 r.).
Jednocześnie Sąd Apelacyjny uznał, że zarzut potrącenia podniesiony przez bank jest nieskuteczny. Bank w lipcu 2021 r. złożył wezwanie do zwrotu wypłaconej kwoty kredytu a następnie złożył oświadczenie o potrąceniu i dalej zgłosił w postępowaniu apelacyjnym zarzut potrącenia. Sąd uznał, że zarzut jest nieskuteczny, gdyż roszczenie banku jest przedawnione: bank od 2016 r. powinien się liczyć z nieważnością umowy i podjąć odpowiednie kroki.
Wyrok jest prawomocny, ale bank zapewne złoży skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Maciej Zaborowski.