Raiffeisen Bank International przegrywa

W dniu 3 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Bonkowska-Kubek, II C 143/21), wydał wyrok, w którym: I. ustalił nieważność umowy kredytowej; II. zasądził od Raiffeisen Bank na rzecz powodów prawie 200 tys. PLN oraz 37 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty; III. obciążył pozwanego w całości kosztami postępowania, a szczegółowe ich wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu. Sąd uwzględnił zarzut zatrzymania, jednakże bez konsekwencji w postaci ograniczenia roszczenia odsetkowego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia: Sąd wskazał, że umowa zawiera abuzywne klauzule ryzyka walutowego oraz kursowego. Powyższe postanowienia – umożliwiające jednostronne kształtowanie zadłużenia powodów, jak również niepoinformowanie kredytobiorców o ryzyku – pozwalają stwierdzić, że umowa jest nieważna.  Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 42 miesiące.