Raiffeisen Bank International A.G. przegrywa – umowa z września 2007 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias jest nieważna.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIV Wydział Cywilny (SSO Agnieszka Bedyńska-Abramczyk, sygn. XXIV C 3104/20) w dniu 25 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa kredytu z września 2007 r. jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów ponad 140 tys. PLN oraz 70 tys. CHF z odsetkami ustawowymi od dnia 22 marca 2022 r. do dnia zapłaty. Sąd obciążył pozwanego kosztami procesu w całości.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, a zatem motywy rozstrzygnięcia nie są jeszcze znane.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.

Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy.