Przegrana kredytobiorcy – Sąd uznaje, że nie był konsumentem

11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko, III C 968/17) oddalił powództwo kredytobiorców przeciwko PKO BP SA (kredyt d. Nordea Bank Polska) uznając, że nie przysługiwał im status konsumenta. Aczkolwiek mieszkanie zostało przez nich kupione do majątku własnego, to potem zostało wynajęte na potrzeby biura spółki, której byli udziałowcami – zdaniem Sądu przesądziło to o związku umowy kredytu z działalnością gospodarczą. Sąd w ustnym uzasadnieniu nie odniósł się do kwestii ważności umowy w obrocie gospodarczym, jednak Sąd stwierdził, że ze względu na znaczny majątek powodów wytoczenie powództwa przeciwko bankowi i tak jest sprzeczne z art. 5 kc., to znaczy zasadami współżycia społecznego.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański.